ΕΤΑΙΡΟΙ

Οι εταίροι του έργου

OŚRODEK SZKOLENIOWO-BADAWCZY INNEO

INNEO – Creative Development Studio είναι ένας σύνδεσμος που δραστηριοποιείται στο Rzeszow (Πολωνία). Το INNEO ιδρύθηκε με πρωτοβουλία 20 ατόμων που αποφάσισαν να εργαστούν για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική ανάπτυξη. Για σχεδόν δύο χρόνια πριν την εγγραφή του συνδέσμου, το INNEO λειτουργούσε ως απλός σύνδεσμος, διεξάγοντας δραστηριότητες όπως διαλέξεις, εργαστήρια και μαθήματα σε διάφορα θέματα. Ο κύριος στόχος της ένωσης είναι η παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Το προσωπικό του INNEO αποτελείται από μέλη με γνώση και εμπειρία σε διάφορα πεδία, π.χ. τον πολιτισμό και την τέχνη, την επιστήμη και την επιχειρηματικότητα. Παρά το γεγονός ότι το INNEO είναι ένας σύνδεσμος, έχει ένα δίκτυο επαφών, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Contact information

Website address
https://www.inneo.org.pl

E-mail address
kontakt@inneo.pl