Soubor výukových zdrojů zaměřených na zvládání stresu

Soubor 12 videoprezentací zaměřených na rozvoj dovedností mladých lidí zvládat pracovní stres. Videoprezentace jsou zaměřeny na tyto 4 oblasti spojené s problematikou zvládání pracovního stresu: VĚDĚT, CO JE DŮLEŽITÉ - schopnost porozumět různým technikám, které pomáhají určit priority při velkém množství práce; MÉNĚ HNĚVU - MÉNĚ STRESU - pomoci mladým lidem si uvědomit, že hněv je stresová emoce, která jim nijak neprospívá; naučit se zacházet s hněvem, což je důležitá dovednost stress managementu; BÝT ORGANIZOVANÝ - dovednosti, které pomohou mladým lidem získat pocit kontroly nad okolním prostředím a pomáhají jim efektivněji organizovat a hospodařit s časem; PODPŮRNÉ SYSTÉMY - pomoci mladým lidem pochopit a přijmout, že svět je mnohem lepším místem, pokud jste obklopeni přáteli a lidmi, kterým můžete důvěřovat.

Please login to open the courses

Login Sign up

4 A stresovéno managementu

0% completed

Co je hněv a jak ho zvládnout

0% completed

Co je to stres a jak ho zvládat

0% completed

Důležitost vašeho času na odpočinek

0% completed

Jak jiní lidé utvářejí vaši osobnost

0% completed

Jak si zvyknout v novém prostředí

0% completed

Osobnostní faktory ovlivňující odolnost vůči stresu a hněvu

0% completed

Podpůrné systémy ve vašem životě

0% completed

Prokrastinace

0% completed

Spánek a stres

0% completed

Time management

0% completed

Ukliďte si ve svém životě

0% completed