Závěrečná konference

Na této konferenci vystoupí řečníci z různých oblastí, například z oblasti vzdělávání mládeže, z managementu lidských zdrojů, z trhu práce. Budou zde prezentovány a propagovány všechny produkty a nástroje vzniklé v rámci projektu UNWIND.

Hlavním cílem akce je propagovat a představit výstupy, nástroje i myšlenky projektu UNWIND klíčovým cílovým skupinám, a položit tak základy pro jejich další udržitelnost a šíření v období po skončení projektu. Konference bude sloužit jako nástroj diseminace konečných produktů projektu potenciálním multiplikátorům (organizacím a jednotlivcům schopným šířit nástroje dále).  

Závěrečná konference se bude konat v červnu 2020, v České republice. Účast na konferenci je bezplatná. Máte-li zájem o účast, přihlaste se organizátorovi konference, organizaci AKLUB, na email: v.plesnik@seznam.cz