Semináře

V rámci projektu UNWIND jsou organizovány diseminační semináře otevřené pro poskytovatele vzdělávání mladých lidi, pro manažery lidských zdrojů pracujících v podnicích, pro pracovníky úřadů práce,  pro zástupce místních komunit i zástupce veřejných služeb,  pro akademické pracovníky i pro neziskové organizace. 

Tato semináře probíhají v období února až dubna 2020 v každé z 6 zúčastněných zemí. Máte-li zájem o účast, napište organizátorovi semináře v ČR na email: v.plesnik@seznam.cz.