Taitojen kehittämisen työkalupakki

Sarja nuorille suunnattuja laadukkaita, uniikkeja pieniä oppimissisältöjä, jotka tukevat työelämätaitojen kehitystä. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi: KOMMUNIKAATIO -resurssit, jotka keskittyvät viestintätaitojen kehittämiseen. Nuori oppii, kuinka kommunikoida tehokkaasti sekä ymmärtää erilaisia kommunikointityylejä; TIIMITYÖ -resurssit, jotka kehittävät nuorten kykyä työskennellä osana yhteisöä yhteisen päämäärän hyväksi. Hyviin tiimityötaitoihin kuuluu esimerkiksi auttaminen, neuvotteleminen, tiedon jakaminen, joustavuus sekä tehtävään sitoutuminen; ONGELMANRATKAISU -resurssit, joiden avulla nuori oppii tehokkaasti määrittelemään ongelmia sekä niiden syitä. Nuori oppii tunnistamaan ongelman, priorisoimaan sekä valitsemaan tarvittavat toimenpiteet sekä ratkaisemaan ongelman valitsemillaan keinoilla. JOHTAJUUS -resurssit, jotka auttavat kehittämään johtajuustaitoja sekä motivoimaan ja inspiroimaan muita työntekijöitä.

Kirjaudu sisään avataksesi kurssit

Kirjaudu sisään Luo tili

Delegoinnin viisi tasoa

0% valmis

Konfliktien ratkaiseminen

0% valmis

Kuinka johtaa tiimikokouksia

0% valmis

Ongelmien priorisointi

0% valmis

Päätöksenteko ongelmien ratkaisemiseksi

0% valmis

Tehokas tiimityöskentely

0% valmis

Tiimin jäsenten valinta

0% valmis