Stressinhallinnan työkalupakki

UNWIND on tuottanut kokonaisvaltaisen valikoiman elämäntaitoresursseja, jotka auttavat nuoria hallitsemaan työelämän mukanaan tuomaa stressiä tehokkaasti. Nämä resurssit käsittelevät lukuisia työelämän stressiin liittyviä aiheita, kuten: TIEDÄ, MIKÄ ON TÄRKEÄÄ -resurssit, jotka auttavat nuoria priorisoimaan työtään eri tekniikoiden avulla. VÄHEMMÄN VIHAA; VÄHEMMÄN STERSSIÄ -resurssit, jotka on suunniteltu auttamaan nuoria ymmärtämään, että viha on stressin synnyttämä tunne, jota on hyvä oppia kontrolloimaan. Vihanhallintataidot ovat tärkeä työväline stressinhallinnan työkalupakissa. ORGANISOINTITAIDOT -resurssit, jotka auttavat nuoria kehittämään hallinnan tunnetta omasta ympäristöstään. He oppivat myös ymmärtämään, kuinka käyttää aikansa hyödyllisesti parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. TUKIVERKOSTOT -resurssit, jotka auttavat nuoria ymmärtämään sosiaalisten suhteiden merkityksen. Maailma on parempi paikka, kun ympäriltä löytyy ystäviä sekä muita ihmisiä, joihin nuoret voivat luottaa ja samaistua.

Ajattelutyylit, jotka altistavat vihalle ja stressille

0% valmis

Elämäsi tukiverkostot

0% valmis

Järjestele elämääsi

0% valmis

Kuinka muut ihmiset muovaavat persoonallisuuttasi

0% valmis

Stressi ja sen hallinta

0% valmis

Stressinhallinnan neljä avainta

0% valmis

Tuki uudessa ympäristössä

0% valmis