Projektipartnerit

Tutustu projektin työryhmään

Lancaster and Morecambe College

Lancaster & Morecambe College (LMC) on julkisen sektorin toisen asteen oppilaitos ja pääasiallinen ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tarjoaja Pohjois-Lancashiressa ja Etelä-Cumbriassa. Oppilaitoksella on vuosittain noin 1500 kokopäiväistä ja yli 3000 osa-aikaista opiskelijaa. Koulussa on noin 500 työntekijää, jotka kaikki tukevat toisiaan yhteisissä hankkeissa. LMC: n päätehtävänä on tarjota ammattitaitoista koulutusta kaiken ikäisille ja tasoisille opiskelijoille, joka johtaa työllistymiseen ja / tai akateemisiin taitoihin ja opiskelupaikkaan korkea-asteen koulutuksessa. Oppilaitokseen ovat kaiken ikäiset opiskelijat tervetulleita ja siellä voi opiskella perustaitoja, opettajien peruskursseja ja kaupallisen alan kursseja. LMC:n missiossa tulee selvästi esille heidän roolinsa yhteisössä: "Tarjoamme Lancasterille, Morecambelle ja ympäröiville yhteisöille erinomaisia opiskelijakokemuksia ammatillisten, henkilökohtaisten ja työllisyystavoitteiden täyttämiseksi". LMC on Ison-Britannian toisen asteen oppilaitoksista kymmenen parhaan joukossa ja menestymisen taustalla ovat vahvat arvot kaikilla osa-alueilla, myös kansainvälisessä toiminnassa. Kansainvälisillä hankkeilla on yhä tärkeämpi rooli opiskelijoiden, henkilökunnan sekä laajemman yhteisön henkilökohtaisessa ja ammattillisessa kehittymisessä. Oppilaitos on entistä aktiivisemmin mukana yhteisön toiminnassa, ja LMC:n opetussuunnitelmien joukossa on laaja epämuodollisen oppimisen ohjelma, joka parantaa opiskelijoiden ja yhteisön jäsenten elämänlaatua.

Yhteystiedot

Internet-osoite
https://www.lmc.ac.uk