Partnerzy Projektu

Poznaj partnerów projektu

The Hub Nicosia Ltd

Hub Nicosia Ltd (Hub Nikozja) to centrum edukacyjne i przestrzeń współpracy dla osób i organizacji działających w obszarze kultury, edukacji, środowiska i spraw społecznych. Znajduje się w pobliżu strefy buforowej Nikozji i otwarta jest dla ludzi z różnych społeczności i środowisk etnicznych.

Poza zapewnieniem fizycznej przestrzeni do nauki i pracy, Hub Nikozja ma również na celu mobilizowanie młodzieży do pełniejszego angażowania się w życie obywatelskie, polityczne i gospodarcze. Oferuje możliwości uczenia się w celu rozwoju umiejętności:

  • miękkich, pozwalających na większą samodzielność oraz aktywność obywatelką
  • związanych z umiejętnościami zawodowymi, pomagającymi znaleźć zatrudnienie
  • w zakresie przedsiębiorczości, aby ludzie gotowi byli zakładać własne przedsiębiorstwa

Contact information

Adres strony
http://www.hubnicosia.org