Partnerzy Projektu

Poznaj partnerów projektu

Lancaster and Morecambe College

Lancaster & Morecambe College (LMC) jest szkołą ogólnokształcącą sektora publicznego i głównym dostawcą kształcenia i szkolenia zawodowego w North Lancashire i Południowej Kumbrii. Rocznie przyjmuje około 1500 studentów w toku dziennym i ponad 3000 studentów uczących się w toku zaocznym lub  pracujących. Mamy około 500 pracowników, którzy wspierają się wzajemnie we wspólnych projektach. Główną rolą LMC jest zapewnienie szkoleń w zakresie umiejętności zawodowych uczniom w każdym wieku i na każdym poziomie kompetencji, które maja umożliwić podjęcie zatrudnienia i/lub zdobycie umiejętności akademickich niezbędnych w szkolnictwie wyższym. LMC otwarty jest dla studentów w każdym wieku i oferuje kursy podstawowych umiejętności, a także wstępne kształcenie nauczycieli i szereg kursów biznesowych. LMC wierzy, że uczniowie i pracownicy powinni czuć się nie tylko bezpieczni i cenieni, ale także wspierani, aby wykorzystać swój potencjał. Misja LMC jasno określa pozycję w lokalnej społeczności: „Zapewnienie Lancaster i Morecambe oraz okolic doświadczenia studenckiego umożliwiającego spełnianie celów zawodowych i osobistych”. LMC znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni w Wielkiej Brytanii, a kluczem do naszego sukcesu jest silny zestaw wartości, które przenikają wszystkie aspekty naszego życia studenckiego, w tym działalność międzynarodową. Projekty międzynarodowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w rozwoju osobistym i zawodowym studentów i pracowników, a także szerszej społeczności. Coraz częściej angażujemy się w działania społecznościowe, a w ofercie programowej LMC znajdują się różnorodne programy nieformalnego uczenia się, które służą podniesieniu jakości życia uczniów i lokalnej społeczności.

Informacje kontaktowe

Adres strony
https://www.lmc.ac.uk