ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το πρόγραμμα UWIND θα διοργανώσει σεμινάρια διάδοσης αποτελεσμάτων για τους φορείς παροχής κατάρτισης για νέους, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού που εργάζονται σε επιχειρήσεις, στελέχη υποστήριξης της απασχόλησης στα γραφεία εργασίας, εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων, εκπρόσωπων δημοσίων υπηρεσιών, ακαδημαϊκούς και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών.

Αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε κάθε χώρα εταίρο μόλις ολοκληρωθούν όλες οι αναπτυξιακές δράσεις και μόλις κατασκευαστούν όλοι οι πόροι και είναι διαθέσιμοι για δημόσια χρήση.