Soubor výukových zdrojů rozvíjejících vysoce ceněné dovednosti

Soubor 12 videoprezentací podporujících získání vysoce ceněných dovedností na trhu práce. Videoprezentace jsou určeny především mladým lidem a zahrnují tyto 4 oblasti: KOMUNIKACE - dovednost být efektivním komunikátorem a rozvíjet schopnosti porozumění a užívání různých stylů komunikace; TEAMWORK (TÝMOVÁ PRÁCE) - schopnost pracovat v týmu, dovednost kombinovat individuální schopnosti členů týmu pro dosažení společného cíle s použitím dalších dovedností, jako pomáhat, přesvědčovat, sdílet, být flexibilní a projevovat odhodlání; ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - dovednosti mladých pracovníků efektivně definovat problém, určit příčinu problému, určovat priority, nacházet a aplikovat řešení problémů; LEADERSHIP - dovednost být efektivním lídrem schopným motivovat a inspirovat ty, kteří jsou kolem.

Please login to open the courses

Login Sign up

5 úrovní delegování

0% completed

Aktivní naslouchání

0% completed

Efektivní práce v týmech

0% completed

Jak delegovat úkoly

0% completed

Jak vést porady týmu

0% completed

Konstruktivní kritika

0% completed

Krizový management

0% completed

Prioritizace problémů

0% completed

Řešení konfliktů

0% completed

Rozhodování při řešení problémů

0% completed

Small talk

0% completed

Výběr členů týmu

0% completed