Semináře

V rámci projektu UNWIND byly organizovány diseminační semináře pro poskytovatele vzdělávání, pro manažery lidských zdrojů, pro pracovníky úřadů práce,  pro zástupce místních komunit i zástupce veřejných služeb,  pro akademické pracovníky i pro neziskové organizace. 

Tato semináře probíhaly v období února až srpna 2020 v každé z 6 zúčastněných zemí. Na seminářích byly mimo jiné podrobně představeny výstupy projektu cílovým skupinám.