Uranhallinnan työkalupakki

UNWIND kehittää skotlantilaiseen uranhallinnan puitekehykseen pohjautuen 12 uranhallintaresurssia, jotka käsittelevät neljää eri teemaa: ITSE - resursseja jotka kehittävät itsetietoisuustaitoja, jotka auttavat nuoria kehittämään tietoisuutta itsestään osana yhteiskuntaa; VAHVUUDET - resursseja jotka auttavat nuoria tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja rakentamaan niiden pohjalta, voidakseen tavoitella palkitsevaa oppimista tai työmahdollisuuksia; NÄKÖALAT - resursseja nuorten taitojen kehittämiseksi, jotta he voivat visualisoida, suunnitella ja saavuttaa uratavoitteitansa; VERKOSTOT - resursseja ihmissuhdetaitojen kehittämiseksi, jotka mahdollistavat tukiverkostojen luomisen.

Kirjaudu sisään avataksesi kurssit

Kirjaudu sisään Luo tili

Assertiivinen viestintä

0% valmis

Itsetuntemus ja Joharin ikkuna

0% valmis

Sopeutuminen organisaation muutokseen

0% valmis

Tehokkaat viestintätaidot

0% valmis

Teknologian hyödyntäminen sosiaalisessa verkostoitumisessa

0% valmis

Yhteisymmärryksen rakentaminen

0% valmis