ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΆΓΧΟΥΣ

Θα αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα πηγών αυτοβοήθειας που θα βοηθήσουν τους νέους να διαχειριστούν αποτελεσματικά το άγχος στο χώρο εργασίας. Οι πηγές αυτές θα καλύψουν τομείς όπως: ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – πηγές που αποσκοπούν στην κατανόηση των διαφόρων τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους νέους να δώσουν προτεραιότητα στον φόρτο εργασίας τους. ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΓΧΟΣ - πηγές που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους νέους να συνειδητοποιήσουν ότι ο θυμός είναι ένα συναίσθημα άγχους και ότι η μάθηση για τον έλεγχο της έκφρασης του θυμού είναι ένα σημαντικό εργαλείο στη διαχείρισης του στρες ΟΡΓΑΝΩΣΗ - πηγές που θα βοηθήσουν τους νέους να αισθάνονται την αίσθηση του ελέγχου για το περιβάλλον τους και θα τους βοηθούν να κατανοούν πώς να ξοδεύουν το χρόνο τους για καλύτερα αποτελέσματα. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - πηγές που βοηθούν τους νέους να κατανοήσουν και να αποδεχθούν ότι ο κόσμος τους θα είναι καλύτερος αν περιβάλλεται από φίλους και άτομα που μπορούν να εμπιστευτούν και να έχουν καλή σχέση.

Please login to open the courses

Login Sign up

4 A's of stress management

0% completed

Declutter your Life

0% completed

How Others Shape your Personality

0% completed

Procrastination

0% completed

Sleep and Stress

0% completed

Support systems in new environment

0% completed

Support Systems in your Life

0% completed

Taking a Timeout

0% completed

Thinking Styles Prone to Anger and Stress

0% completed

Time Management

0% completed

What is anger and How to Deal with it

0% completed

What is Stress and How to Deal with it

0% completed