Závěrečná konference

Závěrečná konference

Závěrečná konference se konala 27. srpna 2020 v České republice ve městě Opava. Na konferenci byly představeny a propagovány všechny produkty a nástroje vyvinuté v rámci projektu UNWIND.

Hlavním cílem akce bylo propagovat a představit výstupy, nástroje a nápady projektu UNWIND klíčovým cílovým skupinám, a položit tak základy jejich další udržitelnosti a šíření v postprojektovém období. Konference sloužila jako nástroj k šíření konečných produktů projektu potenciálním multiplikátorům (organizacím a jednotlivcům, kteří jsou schopni dále šířit tyto produkty projektu).