Soubor výukových zdrojů pro řízení kariéry

Soubor 12 videoprezentací s dovednostmi důležitými pro řízení kariéry. Tyto videoprezentace vycházejí z následujících 4 témat definovaných ve Skotském rámci pro řízení kariéry: SELF (JÁ) - schopnosti sebeuvědomění, které umožňují mladým lidem rozvíjet svůj pocit sebe sama ve společnosti; STRENGTHS (SILNÉ STRÁNKY) - kompetence, které mladým lidem umožňují identifikovat jejich silné stránky a stavět na těchto silných stránkách s cílem získat hodnotné vzdělání nebo zaměstnání; HORIZONS (HORIZONTY) - schopnosti mladých lidí vizualizovat, plánovat a dosahovat jejich kariérních aspirací a cílů; NETWORKS (SÍTĚ)- inter-personální kompetence mladých lidí umožňují rozvíjet sítě podpory.

Please login to open the courses

Login Sign up

Využití technologií pro podporu vaší vztahové sítě

0% completed

Adaptace na organizační změny

0% completed

Asertivní komunikace

0% completed

Efektivní komunikační dovednosti

0% completed

Emoční inteligence

0% completed

Jak budovat raport

0% completed

Myšlenkové mapování

0% completed

Pozitivní sebeobraz

0% completed

Řešení problémů

0% completed

Řízení rizik

0% completed

Řízení změn

0% completed

Sebepoznani a Johariho okno

0% completed