O2 - Soubor výukových zdrojů rozvíjejících vysoce ceněné dovednosti

Soubor 12 videoprezentací podporujících získání vysoce ceněných dovedností na trhu práce. Videoprezentace jsou určeny především mladým lidem a zahrnují tyto 4 oblasti:
KOMUNIKACE - dovednost být efektivním komunikátorem a rozvíjet schopnosti porozumění a užívání různých stylů komunikace;
TEAMWORK (TÝMOVÁ PRÁCE) - schopnost pracovat v týmu, dovednost kombinovat individuálních schopnosti členů týmu pro dosažení společného cíle s použitím dalších dovedností, jako pomáhat, přesvědčovat, sdílet, být flexibilní a projevovat odhodlání;
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - dovednosti mladých pracovníků efektivně definovat problém, určit příčinu problému, určovat priority, nacházet a aplikovat řešení problémů;
LEADERSHIP - dovednost být efektivním lídrem schopným motivovat a inspirovat ty, kteří jsou kolem.

Soubor videoprezentací je k dispozici v sekci E-learningový portál.

E-LEARNINGOVÝ PORTÁL