O4 - Úvodní vzdělávací program

V rámci projektu byl vytvořen Vzdělávací program pro mentory mladých pracovníků a pro manažery lidských zdrojů. Po absolvování tohoto vzdělávacího programu jsou jeho účastníci schopni:

  1. Kvalitně zvládnout roli mentora mladého zaměstnance ve firmě či organizaci.
  2. Pomoci novému zaměstnanci zvládnout zkušební dobu a úspěšně se adaptovat v novém zaměstnání.
  3. Citlivě a účinně pomoci mladému zaměstnanci s konkrétním problémem na pracovišti.
  4. Připravit a vést dlouhodobý mentoringový program s cílem pomoci novým zaměstnancům rozvíjet potřebné a praktické dovednosti a zlepšovat jejich fungování ve firmě či organizaci.
  5. Použít 36 tematických videoprezentací projektu UNWIND k rozhovoru, k rozboru tématu, k identifikaci problému i k osvojení nových dovedností.
  6. Vytvořit vlastní prezentaci na libovolné téma, které potřebují pro mentoring.

Vzdělávací program obsahuje 42 hodin výuky, z čehož 21 hodin v učebně a 21 hodin samostatné on-line výuky zaměřené na osvojení dalších pedagogických a teoretických znalostí a dovedností.

Induction Training Programme Handbook - CS

Download

View online

Learner Manual - Part 1 - Learning in Classroom - CS

Download

View online

Learner Manual - Part 2 - Self-directed online learning - CS

Download

View online