O1 - Soubor výukových zdrojů důležitých pro řízení kariéry

Soubor 12 videoprezentací s dovednostmi důležitými pro řízení kariéry. Tyto videoprezentace vycházejí z následujících 4 témat definovaných ve Skotském rámci pro řízení kariéry:
SELF (JÁ) - schopnosti sebeuvědomění, které umožňují mladým lidem rozvíjet svůj pocit sebe sama ve společnosti;
STRENGTHS (SILNÉ STRÁNKY) - kompetence, které mladým lidem umožňují identifikovat jejich silné stránky a stavět na těchto silných stránkách s cílem získat hodnotné vzdělání nebo zaměstnání;
HORIZONS (HORIZONTY) - schopnosti mladých lidí vizualizovat, plánovat a dosahovat jejich kariérních aspirací a cílů;
NETWORKS (SÍTĚ)- inter-personální kompetence mladých lidí umožňují rozvíjet sítě podpory.

Soubor videoprezentací je k dispozici v sekci E-learningový portál.

E-LEARNINGOVÝ PORTÁL