O3 - Soubor výukových zdrojů zaměřených na zvládání stresu

Soubor 12 videoprezentací zaměřených na rozvoj dovedností mladých lidí zvládat pracovní stres.  Videoprezentace jsou zaměřeny na tyto 4 oblasti spojené s problematikou zvládání pracovního stresu:
VĚDĚT, CO JE DŮLEŽITÉ - schopnost porozumět různým technikám, které pomáhají určit priority při velkém množství práce;
MÉNĚ HNĚVU - MÉNĚ STRESU - pomoci mladým lidem si uvědomit, že hněv je stresová emoce, která jim nijak neprospívá; naučit se zacházet s hněvem, což je důležitá dovednost stress managementu;
BÝT ORGANIZOVANÝ - dovednosti, které pomohou mladým lidem získat pocit kontroly nad okolním prostředím a pomáhají jim efektivněji organizovat a hospodařit s časem;
PODPŮRNÉ SYSTÉMY - pomoci mladým lidem pochopit a přijmout, že svět je mnohem lepším místem, pokud jste obklopeni přáteli a lidmi, kterým můžete důvěřovat.

Soubor videoprezentací je k dispozici v sekci E-learningový portál.

E-LEARNINGOVÝ PORTÁL